Soba sudbine, Pokretnica kolektiv

(prostorna instalacija, 2017.)

Soba sudbine nastala je kao deo Igranke – javnog događaja povećenog plesu. Igranka je osmišljena i izvođena kao hibridni javni događaj, između performansa, radionice i prave igranke. Koristeći iskustva i metode koje im je praktikovanje savremenog plesa u najširem smislu donelo, umetnice okupljene u kolektiv Pokretnica su tokom 2016. zajednički radile na Igranci sa željom da kreiraju događaj koji će posetiocima – učesnicima pružiti mogućnost da i sami plešu, gledaju ples, igraju se sa formama u kojima se ples gleda izvodi i o njemu razmišljaju. Nastala je Igrankaepizoda: uživanje u plesu.

Igranke su organizovane više puta tokom 2016. godine, u različitim institucijama kulture i nezavisnim kulturnim prostorima u Novom Sadu i Beogradu.

Soba sudbine

U trenutku kada smo se sastale da organizujemo (poslednju) Igranku 2017. godine, kao događaj koji je otvorio prvu Pokretnicu – festival savremenog plesa i performansa, osim naših besplatnih i neplaćenih programa i aktivnosti na nezavisnoj plesnoj sceni Novog Sada dešavalo se malo toga. Jedna od nas već je spakovala kofere za Dubai, druga je upisala studije plesa u Berlinu, a treća dobila šansu da ode u Brisel. U našem razmišljanju o plesu sve više prostora zauzima labilna pozicija njegovog opstanka, loši ili nepostojeći uslovi za rad, nedovoljno vremena i sredstava da se bavimo plesom onako kako želimo. Igranka – epizoda: (razmišljanje) o plesu bila je prirodan nastavak nekadašnjeg uživanja u plesu. U njoj smo iskreno, lično i otvoreno sa posetiocima podelile naše želje i mogućnosti, shvatanja i razmišljanja o plesu.

Soba sudbine osvrt je na stvarne događaje koji obeležavaju naše živote i naš rad. Umetnik koji se obrazuje na našim prostorima će se upinjati da dopuni svoje (uglavnom neformalno) obrazovanje odlascima u inostranstvo, ili će bar jednom biti u iskušenju da napusti svoj grad i zemlju, sa velikim izgledima da se u nju ne vrati. Suštinski problem kojim se ovde bavimo su prepreke koje stvaraju administrativni aparati, procedure koje zahtevaju od nas da dokažemo da smo zaslužili priliku za učenje i rad, iz kojih proizilaze brojni, nelogični ali ipak neophodni podaci, uvek štampani ali i u elektronskoj formi, isporučeni finansijerima, komisijama, ambasadi ili konzulatu, a zatim poslati na procenu na željeno, često nedostižno mesto.

Pokušajmo, svako, barem jednom, pokušajmo!

Stavi sve na sajt za prikupljanje sredstava za razne potrebe i ciljeve, napravi projekat, piši bogatoj tetki, prodaj znanje i nadaj se najboljem.

Papiri na zidovima sobe sadrže lične podatke bar četiri od osam autorki ovog rada.

Autorke : Jelena Alempijević. Frosina Dimovska, Nataša Vranešević, Mia Inić, Željka Jakovljević, Ina Madžar, Jovana Rakić, Sara Tošić 

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća.