Dobrodošli, Bojan Mrđenović

(fotografije, 2007. – 2011.)

Intimni životni prostori ovih slavonskih sela su ostali bez svoje namjene i svojih stanara. Vrata i prozori sa njih nestaju, zidovi se urušavaju pod težinom krovova. Kuća u kojoj se ne živi brzo propadne. Na ulaznim vratima jedne od kuća netko je kredom nacrtao križaljku i napisao riječ Dobrodošli.

Fotografije često navode na krivi zaključak da se radi o posljedicama rata. Ipak, one nisu posljedica izvanrednog ratnog stanja ni brzog razaranja, već sporog i dugog procesa odumiranja zbog ekonomskih i egzstencijalnih prilika. Tamo gdje je nekad postojao život više ga nema, a ono što je bila periferija sada je još više periferija.

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća / Silence is deafness here.

English below:

Welcome, Bojan Mrđenović

(photographs, 2007. – 2011.)

Intimate living spaces these Slavonian villages were left without their purpose and their tenants. Doors and windows are disappearing, walls are crumbling underneath the weight of the roofs. The house that nobody lives in, quickly decays. At the front door of one of the houses, someone made a drawing of a cross with a chalk and wrote the word Welcome.

The photographs often cite the wrong conclusion that these are the consequences of the war. Nevertheless they are not a consequence of an exceptional state of war, nor a rapid war destruction, but rather a slow and a long-term processes of decay due to economical and existential occasions. Where there once was life, now there isn’t, and what once was a periphery is now even more a periphery.

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition, Silence is deafness here.