Rezidencija MultiMadeira

Foto: Jelena Mijić

Članice kolektiva Brina Mirjana Dragosavljević, Ksenija Đurović i Ana Vuković provele su u decembru 2019. godine dve nedelje na rezidencijalnom programu MultiMadeira, zahvaljujući podršci i-Portunus granta. Tokom boravka u Portugalu, predstavile su izložbu „Tišina je ovde gluvoća“ lokalnim umetnicama i umetnicima, kao i drugim učesnicima rezidencije.

Pored predstavljanja izložbe, predstavile su i ovogodišnji projekat – „Kako žive umetnice?“, umetničko istaživanje inspirisano Selmom Banich, Ninom Gojić i Tajanom Josimović, koje su ga osmislile i sprovele u Rijeci i okolini, u Hrvatskoj.

Foto: Ana Vuković

Tišina je ovde gluvoća, Pogon Jedinstvo, Zagreb

Tišina je ovde gluvoća, Pogon Jedinstvo, Zagreb. Foto: Nenad Porobić

TIŠINA JE OVDE GLUVOĆA

Mirjana Dragosavljević

Izložba „Tišina je ovde gluvoća“ analizira različite migracije koje obeležavaju ove prostore, jer ukoliko bismo pokušali da mapiramo sva prošla i sadašnja kretanja, dobili bismo pokretnu sliku nalik mravinjaku – reke ljudi ugrožene egzistencije. Međutim, ovo nije pokušaj mapiranja svih kretanja u potrazi za budućnošću, već prikaz fragmenata određenih putovanja. Kako ih percipiramo? Kako se prema njima odnosimo? Kako u njima učestvujemo? Kako se u okviru njih pozicioniramo? Kako ih (ne) prevazilazimo? 

Nika Autor u radu Filmske novosti 63 – Voz senki  koristi video snimak napravljen od strane izbeglica sa Bliskog istoka iz voza na relaciji Beograd-Ljubljana i smešta ga u širi istorijski, društveni i politički kontekst. Filmske novosti 63, između ostalog, sadrže kadrove nastale u januaru 2017. na prostoru Železnica Srbije. Tu se nalazio niz napuštenih magacina i neformalni parking na kojem su radili bivši radnici ovog preduzeća, koji su ostali bez posla, te im je ovo bio utešni izvor prihoda. Te zime, u tim magacinima su privremeno boravili migranti/kinje i izbeglice u uslovima bez struje, vode, grejanja, sa razvaljenim prozorima i vratima, devastiranim podovima, zidovima, bušnim krovovima. U pokušaju da se zagreju na temperaturama koje su dostizale i do -20 stepeni celzijusovih, koristili su drvene pragove napuštene železničke pruge. U tom trenutku, na tom prostoru, skupilo se sve: devastirana železnica, radnici bez posla, migranti/kinje i izbeglice u užasavajućim uslovima, nemilosrdna zima i ograda koja ih deli od Beograda na vodi, sastavljena od reklama za luksuzan život u stanovima izgrađenim na džentrifikovanoj teritoriji Savamale. Danas na tom prostoru više nema radnika železnice, ni migranata/kinja, niti improvizovanog parkinga, danas je tamo teritorija Beograda na vodi koja se sve više širi i na kojoj gube živote neki drugi radnici.

Voz koji polazi iz Beograda i putuje prema Ljubljani, pojavljuje se ponovo, i to u radu kroz noć bez zvezda, tamnu i gustu kao mastilo umetničkog dua Doplgenger, ali ovog puta ide dalje, u zemlje zapadne Evrope, odvozeći gastarbajtere/ke iz Jugoslavije šezdesetih godina na privremeni rad u inostranstvo. U to vreme Jugoslavija je potpisala sporazume sa Austrijom, Francuskom, Švedskom, Nemačkom i drugim evropskim zemljama, kojima se reguliše zapošljavanje jugoslovenskih radnika i radnica u inostranstvu. Uobičajene interpretacije migrantskog rada u Jugoslaviji imaju antikomunistički ton, a gastarbajteri su predstavljeni kao žrtve komunizma. Autori poput Borisa Budena tvrde da ova pojava ukazuje upravo suprotno, da je u pitanju posledica spajanja tržišta i socijalizma i da nije u pitanju slabost socijalističke ekonomije koja je prozrokovala migracije, već reprodukcija kapitalističkih ekonomskih odnosa u Jugoslaviji. Ovaj video radje deo serije dua Doplgenger kroz noć bez zvezda, tamnu i gustu kao mastilo u kojima oni propituju odnose rada, rata i ekonomije, kako u istorijskim tako i u savremenim migracijama.

Ekonomskim migracijama bavi se i Maja Hodošček u video radu Obećana zemlja u kojem uz ručak razgovara sa svojim komšijama, radnicima/cama iz zemalja bivše Jugoslavije koji su na privremenom radu u Sloveniji. Slovenija je prva od jugoslovenskih zemalja koja je postala članica Evropske unije, usvojivši evropske norme i zakone o migracijama. Radnici i radnice iz biviših jugoslovenskih republika, ne samo što su prepušteni samovolji poslodavaca, već se suočavaju i sa komplikovanim birokratskim procedurama države koja štiti svoje i EU granice i kapital nauštrb eksploatisanih radnika/ca koji u takvim okolnostima nemaju niti prava ni mogućnosti da se izbore za iole dostojanstvene uslove rada.

Davor Konjikušić bavi se aktuelnim migracijama u različitim formama, pre svega kroz svoje foto-reportaže, novinarske tekstove, edukativni i umetnički rad itd. Na izložbi Tišina je ovde gluvoća, biće izložena fotografsko-zvučna instalacija Aura: F37, koja koristi snimke migranata/kinja i izbeglica na ilegalnim prelazima granica, nastale policijskim termovizijskim kamerama. Pored toga što govori o dehumanizovanju ljudi i kriminalizaciji borbe za život, ovaj rad suptilno ukazuje na ogromna finansijska sredstva uložena u žice, ograde, opremu, tehnološka dostignuća, ljudske resurse, kako bi se sprečio protok ljudi iz zemalja pogođenih ratom i siromaštvom u zemlje koje aktivno učestvuju u stvaranju takvih uslova – od kolonijalnih pljački i porobljavanja, preko široke palete eksploatacije, do participacije u aktuelnim ratovima.

Kroz svoja dva rada, prisutna na izložbi „Tišina je ovde gluvoća“ Bojan Mrđenović otvara pogled na fragmente onoga što nastaje nakon migriranja. U radu Dobrodošli  beleži napuštene kuće kao posledice migracije stanovništva iz sela u grad. Za razliku od svih ostalih procesa koje izložba adresira, ovo je tačka koja pokazuje statičnost, zaustavljenost, zapuštenost, propadanje. Život koji je ovde napušten, odvija se negde drugde, a u to drugde možemo da zavirimo kroz Bojanovu knjigu fotografija We are the world  koja prikazuje kadrove svakodnevnice iz jedne gastarbajterske kafane u Rotterdamu.

Istraživanjem i eksperimentisanjem u vezi sa alternativnim metodama produkcije, u nastojanju razvijanja koncepta ekonomske jednakosti, bavi se grupa okupljena oko projekta minipogon. Konstatujući da do migracija dolazi zbog kapitalističkih ekonomskih odnosa, ratova, nedostatka posla, devastacije na kapitalističkoj periferiji, ekološke devastacije itd, minipogon nastoji da interveniše na nekoliko nivoa: u odnosu prema prirodi, materijalima, ljudima. Umesto klasičnog humanitarnog pristupa u rešavanju tzv. migrantske krize, minipogon oko procesa reciklaže plastičnog otpada uspeva da formira zajednicu odbačenih poput nezaposlenih i migranata/kinja sa namerom razvijanja odnosa koji ne bi bili zasnovani na kapitalističkoj eksploataciji, već na prijateljstvu i poštovanju. Polazišna tačka je da rad treba da služi obnavljanju životnog sistema, a ne proizvodnji profita kroz eksploataciju, međutim suočavanje sa preprekama na svakom koraku je neizbežni deo procesa, zbog čega naglašavaju da je u pitanju eksperiment sa neizvesnim ishodom.

Beogradsko izdanje izložbe (Tišina je ovde gluvoća, 4-25.7.2019. u Kulturnom centru Beograda) je imalo prateći program, koji je u zagrebačkoj postavci u velikoj meri transformisan. Nemanja Čađo i Danica Selem su održali radionicu Zones of (dis)comfort: Spatial Hypersensitivities (27.6-2.7.2019, Magacin u Kraljevića Marka 4, Beograd) sa idejom istraživanja zone udobnosti sredstvima savremenog plesa i performansa. Ova saradnja je započela podatkom da su oboje arhitekte i da oboje nastoje uspostaviti odnos sa prostorom primenom pokreta i savremene plesne prakse. Početna tačka je bila radionica u Beogradu, u kojoj su radili zajedno sa Nemanjom Boškovićem, a zagrebačka publika će imati prilike da prati dalji nastavak tog procesa kroz video zapis i njegovu radnu (draft) artikulaciju.

Jelena Mijić je na razgovoru sa publikom Njujork, Njujork e pa šta je govorila o svom iskustvu rezidencijalnog boravka u tom umetničkom centru. Ovaj program u jukstapoziciji sa nekim drugim radovima na izložbi deluje kao lagodniji vid migracije i kao da mu tu nije mesto, međutim on otvara sasvim drugačiju perspektivu koja ukazuje na univerzalnost pozicije prekarnosti. Album sa sličicama koji je izložen u zagrebačkom izdanju izložbe, nastao je kao segment Velike slikarske izložbe sa gomilom slika, čiji je podnaslov bio Kako me je Njujork vratio slikarstvu. Ova višeslojna igra, osim što predstavlja komentar na funkcionisanje umetničkog tržišta, radi nekoliko stvari, od kojih bi jedna svakako bila skiciranje sopstvene pozicije i eksperimentisanje sa istom na relaciji centar-periferija.

S obzirom da su migracije jedan od (nus)proizvoda neoliberalnog kapitalističkog sistema, njima se ne možemo baviti ukoliko se makar ne dotaknemo pitanja reprodukcije radne snage, kao integralnog dela kapitalističke proizvodnje. U beogradskom izdanju izložbe Tišina je ovde gluvoća Ivana Smiljanić je u razgovoru Život po ovulaciji govorila o dugogodišnjoj borbi protiv steriliteta i kroz opis sopstvenog iskustva skicirala je kakvu vrstu rada podrazumevaju asistirani pokušaji začeća, te kako se to odražavalo na različite segmente njenog života. Na zagrebačkoj izložbi će biti izložen the making of  Ivaninog rada Uređivanje (u domaćinstvu i umetnosti) koji tematizuje pitanje kućnog i reproduktivnog rada.

Nebojša Milikić je održao vođenje kroz naselja Kaluđerica i Bulbuder Na dve vode i tri vetra: logike partije, kapitala i radničke klase rešavaju stambeno pitanje u SFRJ, na kojem nas je proveo kroz niz migracija i istorijskih okolnosti koje su formirale i oblikovale ovo naselje. Zagrebačka publika će imati prilike da se upozna sa ovom temom kroz izložene publikacije, koje su proizvod dugogodišnjeg istraživanja stambenih politika u SRFJ.

Dejan Marković i Zoran Kuzmanović su ispred Foruma Roma Srbije govorili o readimisiji Roma i intergaciji povratnika. Snimak razgovora je moguće poslušati na zagrebačkoj izložbi, a on donosi pregršt podataka koje je nemoguće pronaći u medijima, a koji govore o višestrukoj opresiji zasnovanoj na rasizmu.

Najdominantinijm uzrokom aktuelnih migracija i takozvane migrantske krize, beogradska izložba se bavila kroz saradnju ostvarenu sa Kino klubom Barut u vidu održavanja projekcija sa diskusijama koje je vodio Nenad Porobić sa idejom ukazivanja na drugu stranu migracija – ratove na Bliskom istoku, i to kroz analizu narativa koji kreira američka filmska industrija. U zagrebačkom izdanju izložbe se nastavlja ta analiza i artikulacija nekih od problemskih mesta odabranih filmova.

Naziv izložbe pozajmljen je iz knjige „Sedmi čovek. Knjiga u slikama i rečima o iskustvu stranih radnika u Evropi“ Džona Berdžera i Žana Mora, u saradnji sa Svenom Blombergom. Knjiga je kolaž fotografija, beleški, citata, poezije koji govore o evropskoj ekonomskoj migraciji nakon Drugog svetskog rata iz siromašnih evropskih zemalja ka razvijenim zemljama Zapadne Evrope i sa sela u grad:

„Marks (1867): U fabrici postoji mrtav mehanizam, nezavisan od radnika a oni su mu pripojeni kao dodatak… mašinski rad do krajnosti zamara živčani sistem… prigušuje mnogostranu igru mišića i oduzima čoveku svaku slobodnu telesnu i duhovnu delatnost.

Struganje, bušenje, glačanje, kovanje, buka hidrauličnog alata, tresak udaranja supstance o drugu supstancu i struganja supstance drugom supstancom. Potrebno mu je mnogo vremena da se privikne na buku. I sama buka udara i struže druge supstance. Odjeci prožeti upornim ritmovima, pa svaki bude prekinut pre nego što se završi; ništa ne prestaje i ništa ne počinje. Kad buka popusti ili kad on izađe iz radionice, ne nastupi tišina, jer su isti uporni, amputirani ritmovi i dalje prisutni u njegovoj glavi i, pošto ih oseća a ne može ništa da čuje, čini mu se da je ogluveo.

Tišina je ovde gluvoća.“

Iako su migracije tema izložbe, ovo je ipak i pre svega izložba o radu. Potreba za dostojanstvenim radom i dostojanstvenom zaradom sa jedne, i eksploatacija i sistemska represija sa druge strane, objedinjuju sve navedene radove, iako ne uvek eksplicitno. Da bismo to razumeli, moramo razumeti klasnu borbu.*

Ili kako kaže Ken Loach – If we don’t understand class struggle, we don’t understand anything.

Izlažu: Nika Autor, Doplgenger, Maja Hodošček, Bojan Mrđenović, Davor Konjikušić, Nemanja Čađo i Danica Selem, minipogon, Forum Roma Srbije (Dejan Marković i Zoran Kuzmanović), Kino klub Barut (Nenad Porobić), Jelena Mijić, Nebojša Milikić, Ivana Smiljanić.

Kustosica: Mirjana Dragosavljević

Suradnici: Ksenija Đurović, Ana Vuković, Katarina Kostandinović, Zoran Đaković Miniti, Marijana Stanić 

Koorganizatori: POGON – Zagrebački zentar za nezavisnu kulturu i mlade, Kulturni centar Beograda, BRINA, Kulturni centar Magacin, Kino klub Barut, Galerija 90 60 90

Projekt su podržali: Zaklada “Kultura nova”, Miistarstvo kulture RH, Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport

Program uz izložbu

U okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća, održaće se 6 programa koji obuhvataju projekcije filmova sa diskusijama, razgovore i vođenu šetnju. Ulaz na sve programe je besplatan (za vođenje treba poslati prijavu – ime i prezime na info@brina.rs)


Projekcija sa diskusijom
HVALA VAM NA VAŠOJ SLUŽBI, SAD, 2017, 108 min, igrani
režija: Džejson Hol
Sreda, 10.7.2019. u 19:30 h, Magacin u Kraljevića Marka 4
Film predstavlja i vodi diskusiju: Nenad Porobić, Kino klub Barut.

Film je biografska ratna drama koja se zasniva na nagrađivanoj knjizi Dejvida Finkla, američkog novinara. Finkl je boravio više meseci sa vojnicima jednog od bataljona u Bagdadu, a istoimena knjiga se bavi sudbinama trojice vojnika po povratku kući nakon petnaestomesečne službe u Iraku i njihovom prilagođavanju svakodnevici.
jezik: engleski
titlovi: engleski


Razgovor o readmisiji i integraciji Roma povratnika
Petak, 12.7.2019. u 18:00 h, Galerija Podroom, Kulturni centar Beograda
Dejan Marković, Forum Roma Srbije
Moderira Mirjana Dragosavljević

Forum Roma Srbije je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu čiji je cilj da radi na sveobuhvatnoj integraciji romske zajednice, kao i rad na širenju progresivnih ideja demokratskog društva. Vrednosti za koje se zalažemo, i na kojima zasnivamo naš rad su – antifašizam, socijalna pravda, poštovanje različitosti, jednakost i solidarnost. Ciljevi organizacije su: emancipacija i integracija romske zajednice u Srbiji; očuvanje romskog jezika i kulture; borba protiv rasizma, ksenofobije i anti-ciganizma; prikupljanje i analiza podataka o socijalno – političkoj situaciji Roma Javno zalaganje za prava i interese romske zajednice


Razgovor Život po ovulaciji
Ponedeljak, 15.7.2019. u 17:30 h, Galerija Podroom, Kulturni centar Beograda
Ivana Smiljanić, umetnica
Moderira Ana Vuković

Ivana Smiljanić govori o sedam godina restriktivne ishrane. Dve vantelesne. U proseku šest neinvazivnih pokušaja asistirane oplodnje godišnje. Četiri države za pet godina. Čežnji za krompirom. Letu bez sladoleda. Folnoj kiselini, metforminu, selenu. Samoći. Suzama i znojenju. Nebojši. Nacionalizmu. Prostiranju veša po kućama. Rezervi jajnih ćelija (očuvana). CV-u (neočuvan). Učenju jezika. Kokicama iz mikrotalasne. Ekspatskim paketima. I kakve umetnost ima veze s tim.

Ivana Smiljanić je vizuelna i performans umetnica (Beograd, 1980). Završila je osnovne i magistarske studje na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, jednogodišnji program Ženskih studija, Centra za ženske studije i alternativni program Kvir studija. Kao stipendistkinja KulturKontakta (Beč) i SSA (Salcburg), usavršavala je video i performans na Salcburškoj letnjoj akademiji likovnih umetnosti. Saradnica je Festivala BeFem i Autonomnog ženskog centra. Dobitnica je Nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ za 2009. godinu i Henkel Art Award u Srbiji za 2011. Njeni radovi su deo kolekcija Telenor i Oktobarski salon, Kulturnog centra Beograda. Živi u Beogradu i Sofiji.

Ivana Smiljanić, Bukurešt, 2017.

Razgovor Njujork, Njujork, e pa šta je
Petak, 16.7.2019, Galerija Podroom, Kulturni centar Beograda
Jelena Mijić, umetnica
Moderira Ksenija Đurović

Jelena Mijić je boravila u Residency Unlimited (RU) u Njujorku, u periodu oktobar – novembar 2017. godine kao dobitnica Nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos”. Ovom prilikom Jelena će govoriti o važnosti privremenog izmeštanja, izložbama, galerijama, muzejima, nezavisnim prostorima koje je posećivala u Njujorku, kao i tome šta su joj bile konkretne inspiracije za nove radove koji su nastali po povratku u Beograd.

Jelena Mijić rođena je 1989. godine u Novom Sadu, živi u Beogradu. Članica je umetničkog fotografskog kolektiva Belgrade Raw. Završila je osnovne i master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2013. godine deo je organizacionog tima MultiMadeira internacionalnog rezidencijalnog programa, koji se dešava na Portugalskom ostrvu Madeiri. Od 2017. deo je uredničke redakcije radio emisije Sceniranje, koja se bavi umetničkom i kulturnom scenom u Srbiji. Dobitnica je nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2017. godinu, koja se dodeljuje mladim vizuelnim umetnicima. Alumnistkinja je RU unlimited u Njujorku, kao i Sound development city umetničke ekspedicije.


Projekcija sa diskusijom
NE OSTAVLJATI TRAGOVE, SAD, 2018, 109 min, igrani
režija: Debra Grenik
Sreda, 24.7.2019. u 19:30 h, Magacin u Kraljevića Marka 4
Film predstavlja i vodi diskusiju: Nenad Porobić, Kino klub Barut

Zasnovan na istinitim događajima, film opisuje život ratnog veterana i njegove mlade kćerke u šumi.
jezik: engleski
titlovi: engleski


Vođenje kroz Kaluđericu i Bulbuder
Na dve vode i tri vetra: logike partije, kapitala i radničke klase rešavaju stambeno pitanje u SFRJ
Četvrtak, 25.7.2019. 17h
Vodi Nebojša Milikić

17.00h Polazak sa tramvajske stanice kod Vukovog spomenika (svi tramvaji do Cvetkove pijace). 
17.20-17.30h Polazak sa početne stanice 309 kod Cvetkove pijace 
17.45-19.15h šetnja kroz Kaluđericu, razgovor i osveženje
19.35-19.40h povratak do Cvetkove pijace, 
19.45-20.00h povratak do centra grada (tramvaji 6, 7, 12, autobus 79 itd.)

Program je besplatan, potrebno je poslati prijavu (ime i prezime) na info@brina.rs

Kaluđerica je verovatno najpoznatije neformalno, ili, kako je kolokvijalno nazivano, „divlje“ prigradsko naselje Beograda. Može se reći da je paradigmatičan primer mogućnosti i nemogućnosti opšteg, sistemskog i sistematičnog rešavanja stambenog pitanja u jugoslovenskom samoupravnom socijalizmu. Osim pažnje i interesovanja više generacija doseljenika i stanovnika Beograda, već decenijama Kaluđerica privlači i pažnju specijalističke i šire javnosti. Na turi će se upoznavati i diskutovati istorija naselja i njena refleksija i interakcija sa istorijom društva u kome je nastajala.

Nebojša Milikić (Beograd, 1964)
Kulturni radnik i producent, istraživač i aktivista, živi i radi u Beogradu, Srbija. Studirao i radio na Institutu za regionalnu geologiju i paleontologiju u Beogradu, pohađao Školu za istoriju i teoriju slike CSUb i Kvir studije. Od početka devedesetih bavi se političkim aktivizmom, organizacionom, umetničkom i kuratorskom praksom, nezavisnim istraživačkim radom, pisanjem i debatovanjem o kulturnim i socijalnim problemima. Od 1999. godine radi kao inicijator i koordinator različitih programa i projekata Kulturnog centra Rex. U poslednjih nekoliko godina bavi se aktuelnim kulturnim i političkim temama kroz istraživačke, debatne i programe savremene umetnosti.

Tišina je ovde gluvoća / Silence is deafness here

Kolektivna izložba

4. jul – 25. jul 2019.

Galerija Podroom, Kulturni centar Beograda

Izložba „Tišina je ovde gluvoća“ analizira različite migracije koje obeležavaju ove prostore: od figure gastarbajtera/ke, preko rata i tzv. raspada Jugoslavije, do Balkanske rute. Ukoliko bismo pokušali da mapiramo sva prošla i sadašnja kretanja, dobili bismo pokretnu sliku nalik mravinjaku – reke ljudi ugrožene egzistencije. Međutim, ovo nije pokušaj mapiranja svih kretanja u potrazi za budućnošću, već prikaz fragmenata određenih putovanja. Kako ih percipiramo? Kako se prema njima odnosimo? Kako u njima učestvujemo? Kako se u okviru njih pozicioniramo? Kako ih (ne) prevazilazimo?

*Nika Autor
*Filmske novosti 63

*Doplgenger
*i u očima gladnih raste gnev
*Svetska mapa migracija

*Maja Hodošček
*Obećana zemlja

*Bojan Mrđenović
*Dobrodošli
*Obnova
*Budućnost

*Davor Konjikušić
*Aura: f37

*Nemanja Čađo
*Ko si ti? Šta želiš ti? Šta radiš ti?

*Pokretnica kolektiv
*Soba sudbine

*Minipogon

Prateći program:

Sreda, 10.7.2019. u 19:30 h, Magacin u Kraljevića Marka 4
Projekcija sa diskusijom
HVALA VAM NA VAŠOJ SLUŽBI, SAD, 2017, 108 min, igrani
režija: Džejson Hol
Film predstavlja i vodi diskusiju: Nenad Porobić, Kino klub Barut.

Petak, 12.7.2019. u 18:00 h, Galerija Podroom, Kulturni centar Beograda
Razgovor o readmisiji i integraciji Roma povratnika
Dejan Marković, Forum Roma Srbije

Ponedeljak, 15.7.2019. u 17:30 h, Galerija Podroom, Kulturni centar Beograda
Razgovor Život po ovulaciji
Ivana Smiljanić, umetnica

Petak, 16.7.2019, Galerija Podroom, Kulturni centar Beograda
Razgovor Njujork, Njujork, e pa šta je
Jelena Mijić, umetnica

Sreda, 24.7.2019. u 19:30 h, Magacin u Kraljevića Marka 4
Projekcija sa diskusijom
NE OSTAVLJATI TRAGOVE, SAD, 2018, 109 min, igrani
režija: Debra Grenik
Film predstavlja i vodi diskusiju: Nenad Porobić, Kino klub Barut.

Četvrtak, 25.7.2019.
Vođenje kroz Kaluđericu i Bulbuder
Na dve vode i tri vetra: logike partije, kapitala i radničke klase rešavaju stambeno pitanje u SFRJ, Nebojša Milikić
17.00h Polazak sa tramvajske stanice kod Vukovog spomenika (svi tramvaji do Cvetkove pijace).
17.20-17.30h Polazak sa početne stanice 309 kod Cvetkove pijace
17.45-19.15h šetnja kroz Kaluđericu, razgovor i osveženje
19.35-19.40h povratak do Cvetkove pijace,
19.45-20.00h povratak do centra grada (tramvaji 6, 7, 12, autobus 79 itd.)

Naziv izložbe pozajmljen je iz knjige „Sedmi čovek. Knjiga u slikama i rečima o iskustvu stranih radnika u Evropi“[1] Džona Berdžera i Žana Mora, u saradnji sa Svenom Blombergom. Knjiga je kolaž fotografija, beleški, citata, poezije koji govore o evropskoj ekonomskoj migraciji nakon Drugog svetskog rata iz siromašnih evropskih zemalja ka razvijenim zemljama Zapadne Evrope i sa sela u grad:
„Marks (1867): U fabrici postoji mrtav mehanizam, nezavisan od radnika a oni su mu pripojeni kao dodatak… mašinski rad do krajnosti zamara živčani sistem… prigušuje mnogostranu igru mišića i oduzima čoveku svaku slobodnu telesnu i duhovnu delatnost.

Struganje, bušenje, glačanje, kovanje, buka hidrauličnog alata, tresak udaranja supstance o drugu supstancu i struganja supstance drugom supstancom. Potrebno mu je mnogo vremena da se privikne na buku. I sama buka udara i struže druge supstance. Odjeci prožeti upornim ritmovima, pa svaki bude prekinut pre nego što se završi; ništa ne prestaje i ništa ne počinje. Kad buka popusti ili kad on izađe iz radionice, ne nastupi tišina, jer su isti uporni, amputirani ritmovi i dalje prisutni u njegovoj glavi i, pošto ih oseća a ne može ništa da čuje, čini mu se da je ogluveo.

Tišina je ovde gluvoća.“

Iako su migracije tema izložbe, ovo je ipak i pre svega izložba o radu. Potreba za dostojanstvenim radom i dostojanstvenom zaradom sa jedne, i eksploatacija i sistemska represija sa druge strane, objedinjuju sve navedene radove, iako ne uvek eksplicitno. Da bismo to razumeli, moramo razumeti klasnu borbu.*

Da bismo razumeli zašto slobodna telesna i duhovna delatnost nisu svima zagarantovane, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli dehumanizaciju, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli otuđenje od rada, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli kriminalizaciju borbe za život, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli kriminalizaciju spašavanja drugih života, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli pasivizirajući efekat viktimizacije, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli sveprožimajuću birokratiju, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli žice, nasilje, smrt, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli privatizaciju, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli deindustrijalizaciju, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli klimatske promene, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli izbegličke kampove, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli rasizam, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli siromaštvo, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli zašto se kultura i umetnost komodifikuju, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli kreativne industrije, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli džentrifikaciju, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli ratove, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli tzv. raspad Jugoslavije, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli kolonijalizam, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli ženski reproduktivni i kućni rad, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli zašto je emancipacija tako teška, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli deložacije i borbu za krov nad glavom, moramo razumeti klasnu borbu.
Da bismo razumeli zašto je čovek čoveku vuk, moramo razumeti klasnu borbu.
Spisak je dugačak. Dopunite sami.

*KLASNA BORBA – izraz suprotnih klasnih interesa između klasa. Ona je pokretačka snaga istorije svih klasnih društava. Klasna borba se vodi u svim osnovnim sferama društvenog života – ekonomskoj, političkoj, ideološkoj. Suština klasne borbe je u preuzimanju političke vlasti, koja služi za preuzimanje i ekonomske vlasti. Borba za političku vlast je najviši, najizrazitiji i najradikalniji vid klasne borbe. Ona se nastavlja borbom za ekonomsku vlast, a ova dalje ideološkom borbom, koja ima za cilj da integriše i koordinira ponašanje članova jedne određene klase, odnosno dezintegraciju klase protiv koje se vodi klasna borba, kao i da pridobije za saveznike one društvene strukture koje se neutralno odnose prema toj klasnoj borbi. Menjajući forme i metode, zavisno od konkretne istorijske situacije, klasna borba dovodi do socijalne revolucije, kao najzaoštrenijeg vida klasne borbe. Procesom socijalne revolucije, dolazi do promene nosioca političke vlasti – do tada vladajuća klasa gubi svoje privilegovane pozicije, a klasa koja je bila eksploatisana, oslobađa se njene vlasti. Time se stvaraju novi društveni odnosi, a proces klasnog uobličavanja i narastanja klasnih konflikata, započinje se iznova.
Uočavanje i saznanje suštine klasne borbe, je osnova za razumevanje zakonitosti razvitka klasnog društva. „Da težnja jednih članova datog društva odudara od težnje drugih, da je društveni život pun protivrečnosti, da nam istorija pokazuje borbu među narodima i društvima, kao i unutar njih, a osim toga još i smenu perioda revolucije i reakcije, mira i rata, zastoja i brzog progresa ili pada – te činjenice su opštepoznate. Marksizam je pokazao osnovnu nit koja dozvoljava da se otkriju zakonitosti u tome, da ga tako nazovemo: lavirintu i haosu, teoriju klasne borbe.“ (Lenjin)

Ili kako kaže Ken Loach – If we don’t understand class struggle, we don’t understand anything.

Kustoskinja: Mirjana Dragosavljević

Izložba se realizuje u saradnji sa Ksenijom Đurović, Anom Vuković, Katarinom Kostandinović, Zoranom Đaković Miniti.

Organizatori: Kultuni centar Beograda, BRINA, Kulturni centar Magacin, Kino klub Barut

English

Collective exhibition

4. July – 25. July 2019.

Podroom Gallery, Cultural Centre of Belgrade

The exhibition Silence Is Deafness Here analyses the various migrations that have marked this region: from the figure of Gastarbeiter, through the war, and the so-called breakup of Yugoslavia, to the Balkan route. If we try to map all past and present movements, we will get a moving image resembling an anthill – a river of endangered people. However, this is not an attempt to map all the movements in the search for the future but to see the fragments of certain journeys. How do we perceive them? How do we deal with them? How do we participate in them? How are we positioned within them? How do we (not) overcome them?

Artists: Nika Autor, Doplgenger, Maja Hodošček, Bojan Mrđenović, Davor Konjikušić, Nemanja Čađo, minipogon, Pokretnica kolektiv (Željka Jakovljević, Ina Madžar, Jovana Rakić, Frosina Dimovska, Mia Inić, Jelena Alempijević, Nataša Vranešević, Sara Tošić)

Accompanying Programme

Saturday, 06/07/2019
Guided tour through Kaluđerica and Bulbuder
On two waters and three winds: the logics of the party, capital and the working class solved the housing problem in the SFRY
10:00 Departure from the tram stop at the Vuk Monument (all the trams to Cvetkova pijaca /market/)
10:20-10:30 Departure from the bus No. 309 terminus at Cvetkova pijaca
10:45-12:15
Walking in Kaluđerica, talking and refreshments
12:35-12:40
Back to Cvetkova pijaca
12:45-13:00
Returning to the city centre (trams No. 6, 7, 12, bus No. 79 etc.)

Wednesday, 07/10/2019 at 19:30, Magacin in Kraljevića Marka 4
Screening and discussion Thank You for Your Service, USA, 2017, 108 min, a feature film directed by Jason Hole
Presentation and moderation: Nenad Porobić, Cinema Club Barut.

Friday, July 12, 2019 at 18:00, Podroom Gallery, Cultural Centre of Belgrade
Discussion on readmission and integration of Roma returnees
Participants: Dejan Marković, Forum Roma of Serbia, moderated by: Mirjana Dragosavljević, curator of the exhibition

Monday, July 15, 2019 at 17:30, Podroom Gallery, Cultural Centre of Belgrade
Discussion: Life According to Ovulation
Participants: Ivana Smiljanić, artist, moderated by Mirjana Dragosavljević, curator of the exhibition

Friday, July 19, 2019, Podroom Gallery, Cultural Centre of Belgrade
New York, New York, and So What
Participants: Jelena Mijić, artist, moderated by Mirjana Dragosavljević, curator of the exhibition

Wednesday, 07/10/2019 at 19:30, Magacin in Kraljevića Marka 4
Screening and discussion: Leave No Trace, USA, 2018, 109 min, feature film
directed by Debra Granik
Presentation and moderation: Nenad Porobić, Cinema Club Barut.

The title of the exhibition is borrowed from the book A Seventh Man, a book in images and words on the experiences of migrant workers in Europe, by John Berger and Jean Mohr, in collaboration with Sven Blomberg. The book is a collage of photographs, notes, quotes, poetry about European economic migration after World War II, from poor European countries to developed Western European countries and from rural to urban areas:

“Marx (1867): In the factory there exists a dead mechanism, independent of the workers, which incorporates them as living cogs… factory work exhausts the nervous system to the uttermost… it does away with the many-sided play of the muscles, and confiscates every atom of freedom, both in bodily and in intellectual activity.

Grinding, drilling, scouring, forging, the noise of hydraulic tools, thunder of substances striking into one another, and grinding of a substance with another substance. It takes a long time to get used to the noise. The noise itself strikes and grinds other substances. The echoes imbued with persistent rhythms, and each interrupted before it finishes; nothing stops and nothing starts. When the noise is reduced or when he leaves the workshop, there is no silence, because the same persistent, amputated rhythms still appear in his head and, since he feels them and cannot hear anything, it seems to him that he has become deaf.

Silence is deafness here.”

Although this is an exhibition on migrations, it is primarily an exhibition on work. The need for dignified work and dignified profits, on the one hand, and exploitation and systemic repression, on the other hand, unite all the mentioned works, although not always explicitly. To understand that, we need to understand class struggle.*

To understand why free physical and mental activity is not guaranteed to everyone, we need to understand class struggle.
To understand dehumanization, we need to understand class struggle.
To understand the alienation of labour, we must understand class struggle.
To understand the criminalization of the struggle for life, we need to understand class struggle.
To understand the criminalization of rescuing others’ lives, we need to understand class struggle.
To understand the passivating effect of victimization, we need to understand class struggle.
To understand the all-pervasive bureaucracy, we need to understand class struggle.
To understand wires, violence, death, we need to understand class struggle.
To understand privatization, we need to understand class struggle.
To understand deindustrialization, we need to understand class struggle.
To understand climate change, we need to understand class struggle.
To understand refugee camps, we need to understand class struggle.
To understand racism, we need to understand class struggle.
To understand poverty, we need to understand class struggle.
To understand why culture and art are commodified, we need to understand class struggle.
To understand creative industries, we need to understand class struggle.
To understand gentrification, we need to understand class struggle.
To understand wars, we need to understand class struggle.
To understand the so-called breakup of Yugoslavia, we need to understand class struggle.
To understand colonialism, we need to understand class struggle.
To understand the reproductive and domestic work of women, we need to understand class struggle.
To understand why emancipation is so difficult, we need to understand class struggle.
To understand evictions and the struggle for a roof over the head, we need to understand class struggle.
To understand why man is a wolf to man, we need to understand class struggle.

The list is long. Add to it yourself.

* CLASS STRUGGLE – expression of the opposite class interests among classes. It is the driving force of the history of all class societies. Class struggle is conducted in all the basic spheres of social life – economic, political, ideological. The essence of class struggle is to take over political power, by means of which economic power is obtained, too. The struggle for political power is the highest, most pronounced and most radical type of class struggle. It continues with the struggle for economic power, which then continues with ideological struggle, whose aim is to integrate and coordinate the behaviour of members of a particular class, that is, to disintegrate the class against which the class struggle is led and to gain the social structures that are neutral about that class struggle for allies.

By changing its forms and methods, depending on a particular historical situation, class struggle leads to a social revolution, as the most escalated form of class struggle. The process of social revolution brings about a change of those in political power – the ruling class loses its privileged positions, and the class that has been exploited gets free from its power. This creates new social relationships, and the process of class shaping and escalation of class conflicts begins again.

Recognizing and understanding the essence of class struggle is the basis for understanding the legality of the development of a class society. “It is common knowledge that, in any given society, the striving of some of its members conflict with the strivings of others, that social life is full of contradictions, and that history reveals a struggle between nations and societies, as well as within nations and societies, and, besides, an alternation of periods of revolution and reaction, peace and war, stagnation and rapid progress or decline.Marxism has provided the guidance —i.e., the theory of class struggle – for the discovery of the laws governing this seeming maze and chaos. (Lenin) – A Small Self-Managers’ Lexicon, Savremena administracija, Belgrade, 1976

Or, as Ken Loach says – “If we don’t understand class struggle, we don’t understand anything”.

Mirjana Dragosavljević

*Cover photograph: Bojan Mrđenović, Welcome, 2007-2011

Minipogon

(prostorna instalacija/video)

Da bi se ispitala mogućnost organizacije proizvodnog procesa na način kojim bi se mogla uspostaviti veća ekonomska (pa samim tim i društvena) jednakost, 2017. godine od strane grupe umetnika, aktivista i naučnika pokrenut je eksperimentalni proizvodni pogon posvećen razvijanju i upošljavanju pristupačnih tehnologija za obradu otpadne plastike u čiji rad bi se mogle uključiti neke od najugroženijih društvenih grupa. Od 2018. Minipogon deluje u svojoj radionici smeštenoj u Cenru za azil Krnjača, gde se njegovom radu pridružuju brojni stanovnici kampa kao i ostali zainteresovani pojedinci.U nameri da generiše nove vrednosti sa ‘margina’, Minipogon u svom radu operiše sa odbačenim i nusproizvodima kapitalističkog društva, bilo da se radi o materijalnim resursima (plastični otpad, kao derivat nafte danas najeksploatisaniji i najobezvređeniji materijal iz prirodnog okruženja) ili o društvenim resursima / sastavu radnog kolektiva (izbeglice kao direktne posledice globalizacije, nezaposleni, neformalni sektor reciklera itd). 

Eksperiment je zamišljen tako da članovi kolektiva sami sprovode sve korake koji su neophodni da bi se proizvodni proces učinio mogućim. Sopstvenom izgradnjom mašina obezbeđuju se neophodna sredstva za proizvodnju, koja bi u drugom slučaju ostala nedostupna za širi krug korisnika usled licenci i autorskih prava industrijskog sektora. Proces rada uključuje i formiranje kanala za nabavku sirovina (reciklažne plastike) i njegovu pripremu za obradu, dizajniranje novih proizvoda, izradu kalupa, proizvodnju i doradu finalnih proizvoda i na kraju uspostavljanje novih kanala distribucije (prodaje ili razmene). Kroz konsultacije, diskusije i zajedničko donošenje odluka, radni proces kroz sve svoje segmente (npr deljenje obaveza, odgovornosti i prihoda) uključuje i zajedničku refleksiju o tome na koji način je on vođen.

Kroz proces rada pri kome se od odbačenog kreiraju novi funkcionalni i dugotrajni predmeti uspostavljaju se novi odnosi prema materijalu (materijalnom okruženju), kao i oni između ljudi (saradnika) iz kojih je isključen bilo koji oblik eksploatacije, dok se proizvode nove vrednosti koje stoje naspram novčanim.

Organizaciono, modeli i inspiracija za Minipogon nalaze se u različitim istorijskim primerima radničkog samoorganizovanja, kao što je model jugoslovenskog samoupravljanja ili razne organizacione forme iz ranog perioda Sovjetskog Saveza, i povezanih radova Aleksandera Bogdanova u teorijama Sistema i Kompleksnosti, itd.

Osnovna grupa: Vahida Ramujkić, Tijana Cvetković, Chow Sing Tai
Saradnici/ce: Khairullah Armani, Danilo Prnjat, Faisal, Nadir Khan, Dejan Došljak, Ali Shaheen, Noorullah Kakar, Rahmani, Redha Al-Khamis, Nebojša Milikić, Sedulla, itd..

www.irational.org/minipogon

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća.

English:

Minipogon

(instalation / video)

In order to examine productive work organised in a way to enable economic (and thus social) equality, an experimental production plant entitled Minipogon, was established by a group of artists, scientists and activists in 2017 in the refugee camp Krnjača in outskirts of Belgrade. In practical terms Minipogon production plant is dedicated to developing and employing accessible technologies for processing recycled plastic, offering possibility to migrant groups to join in and become part of the working collective. Implying an intervention in the field of work, its deconstruction and new creation as a part of the marginal and the discarded, Minipogon orients itself towards operating with the rejected and by-products of a capitalist society, whether it concerns material resources (plastic waste) or the social composition of the working collective (refugees as a direct consequence of globalization, the unemployed, etc.). 

The experiment is conceived in the way that all of the steps required for bringing the whole work process forward are performed by members of the collective themselves. By building its own machines, the necessary means for production, otherwise inaccessible due to technological and copyright’s exclusivity of the industrial sector, are acquired. The process of work also includes establishing sourcing channels for the collection of row material (discarded plastic) and its preparation for processing, designing new products, producing of moulds, producing and finishing of final products, and finally establishing new distribution (market or exchange) channels.

Being conducted through consultations, discussions and common decision-making, the work process in all of its segments (e.g. sharing tasks, responsibilities and revenues) includes collective reflection on how it has been led. Apart from producing new values, which are opposed to monetary ones, the aim of this project also consists of creating a place where politicization of production relations and work practically becomes feasible and possible.

In organizational terms, Minipogon models itself upon and finds inspiration in different historical models of workers self-organization, such are the ones of Yugoslav self-management, or cultural policies from the early stages of the Russian Revolution, and related works of Alexander Bogdanov in Systems and Complexity theories, among many other examples. Etc,

Core group: Vahida Ramujkić, Tijana Cvetković, Chow Sing Tai
Collaborators: Khairullah Armani, Danilo Prnjat, Faisal X, Nadir Khan, Dejan Došljak, Ali Shaheen, Noorullah Kakar, Rahmani X, Redha Al-Khamis, Nebojša Milikić, etc, etc

www.irational.org/minipogon

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition, Silence is deafness here.

Soba sudbine, Pokretnica kolektiv

(prostorna instalacija, 2017.)

Soba sudbine nastala je kao deo Igranke – javnog događaja povećenog plesu. Igranka je osmišljena i izvođena kao hibridni javni događaj, između performansa, radionice i prave igranke. Koristeći iskustva i metode koje im je praktikovanje savremenog plesa u najširem smislu donelo, umetnice okupljene u kolektiv Pokretnica su tokom 2016. zajednički radile na Igranci sa željom da kreiraju događaj koji će posetiocima – učesnicima pružiti mogućnost da i sami plešu, gledaju ples, igraju se sa formama u kojima se ples gleda izvodi i o njemu razmišljaju. Nastala je Igrankaepizoda: uživanje u plesu.

Igranke su organizovane više puta tokom 2016. godine, u različitim institucijama kulture i nezavisnim kulturnim prostorima u Novom Sadu i Beogradu.

Soba sudbine

U trenutku kada smo se sastale da organizujemo (poslednju) Igranku 2017. godine, kao događaj koji je otvorio prvu Pokretnicu – festival savremenog plesa i performansa, osim naših besplatnih i neplaćenih programa i aktivnosti na nezavisnoj plesnoj sceni Novog Sada dešavalo se malo toga. Jedna od nas već je spakovala kofere za Dubai, druga je upisala studije plesa u Berlinu, a treća dobila šansu da ode u Brisel. U našem razmišljanju o plesu sve više prostora zauzima labilna pozicija njegovog opstanka, loši ili nepostojeći uslovi za rad, nedovoljno vremena i sredstava da se bavimo plesom onako kako želimo. Igranka – epizoda: (razmišljanje) o plesu bila je prirodan nastavak nekadašnjeg uživanja u plesu. U njoj smo iskreno, lično i otvoreno sa posetiocima podelile naše želje i mogućnosti, shvatanja i razmišljanja o plesu.

Soba sudbine osvrt je na stvarne događaje koji obeležavaju naše živote i naš rad. Umetnik koji se obrazuje na našim prostorima će se upinjati da dopuni svoje (uglavnom neformalno) obrazovanje odlascima u inostranstvo, ili će bar jednom biti u iskušenju da napusti svoj grad i zemlju, sa velikim izgledima da se u nju ne vrati. Suštinski problem kojim se ovde bavimo su prepreke koje stvaraju administrativni aparati, procedure koje zahtevaju od nas da dokažemo da smo zaslužili priliku za učenje i rad, iz kojih proizilaze brojni, nelogični ali ipak neophodni podaci, uvek štampani ali i u elektronskoj formi, isporučeni finansijerima, komisijama, ambasadi ili konzulatu, a zatim poslati na procenu na željeno, često nedostižno mesto.

Pokušajmo, svako, barem jednom, pokušajmo!

Stavi sve na sajt za prikupljanje sredstava za razne potrebe i ciljeve, napravi projekat, piši bogatoj tetki, prodaj znanje i nadaj se najboljem.

Papiri na zidovima sobe sadrže lične podatke bar četiri od osam autorki ovog rada.

Autorke : Jelena Alempijević. Frosina Dimovska, Nataša Vranešević, Mia Inić, Željka Jakovljević, Ina Madžar, Jovana Rakić, Sara Tošić 

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća.

Ko si ti? Šta želiš? Šta radiš? Nemanja Čađo

*adaptacija video instalacije za izložbu  “Tišina je ovde gluvoća”

Odluka da se u prostoru video projekcije nalaze u ćoškovima prostorije sa kakofonijom zvukova koju grade pitanja Ko si ti? Šta ti želiš? Šta ti radiš?, nastao je kao mogući odgovor na pitanje migracija, što je vodeća ideja izložbe “Tišina je ovde gluvoća”. 

Postavka tri videa u ćoškove prostorije, ideja je vezana za iskustvo integrisanja, pokušaja da se postane deo neke druge ili nove životne sredine kroz pokušaj ostvarenja profesionalnih ciljeva koji vode “boljem životu”, ipak sa konstantnom sumnjom ili nesigurnošću od isključenja iz te iste sredine. Može se opisati i kao iskustvo bivanja u zajedničkom prostoru sa drugima, ali se i dalje nalaziti samo u ćošku. Iskrivljena slika video projekcije koju sam ugao stvara, može biti povezana sa idejom iskrivljene slike “boljeg mesta”. Ponekad, slična iskrivljenja mogu imati osobe koje prolaze kroz iskustvo “bivanja u ćošku” i mogućeg ne-pripadanja, što otvara drugačiju vrstu egzistencijalnih i identitetskih pitanja, pored onih koja su ovde pomenuta.

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća

English:

WHO ARE YOU?
WHAT DO YOU WANT?
WHAT ARE YOU DOING?
Nemanja Čađo

*adaptation of video installation for the exhibition “Silence Is Deafness Here”

Spatial choice of projecting the videos in the corners of the room with cacophonic soundscape built by questions Who are you? What do you want? and What are you doing? is specifically made as a possible answer on the notion of immigration as leading thought of exhibition “Silence Is Deafness Here”. The idea of placing the three videos in the corners of the room is related to the integration experience of trying to become a part of some other or new living environment in terms of professional of “better life” goals but constantly having doubt or insecurity of being excluded from that same environment. It can be described also as an experience of being in common space with others but still always in the corner. Distorted video image which two corner walls makes it can be related to the idea of having a distorted picture of “the better place”. Sometimes the similar distortions can have the persons who are experiencing “state of a corner” and possible non-belonging, which opens different existential and identity questions among which are mentioned three.

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition, Silence is deafness here.

Aura: F37, Davor Konjikušić

(fotografsko-zvučna instalacija)

U radu Aura: F37 koristim fotografije koje sam snimio pomoću policijskih termovizijskih kamera koje se koriste prvenstveno za noćni nadzor vanjskih granica Europske unije. Riječ je operativnim slikama, terminu koji je stvorio filmaš i teoretičar Harun Farocki. Na fotografijama su zabilježeni migrantski prelasci  zelene šengenske granice. U ovom radu kao fotograf zaobilazim “objektiviziranje” subjekata koje snimam, a činom prisvajanja skupocjene policijske tehnologije i naknadnom zvučnom intervencijom mijenjam semantičko značenje slike čime razotkrivam njen restriktivni i represivni potencijal. Zvuk je zapravo originalno snimljena naracija migranta prilikom prelaska granice. Dok su prognanik, odnosno izbjeglica u širem biopolitičkom kontekstu za policijski aparat samo tijela, homo sacer, kroz spajanje fotografije i zvuka ovdje prikazanim aurama dajem jasan društveni identitet u trenutku kada od straha od „drugih“ i terorističkih prijetnji živimo u permanentnom izvanrednom stanju unutar kojeg se supranacionalna kontrola povjerava strojevima koji svoju funkciju ostvaruju kroz pogled.

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća.

English

Aura: F37, Davor Konjikušić

(photography-sound installation)

For Aura: F37 I have used photographs that I had taken using police thermovision camera that is most commonly used for night surveillance of the outer borders of the European Union. These are operational images, a term coined by filmmaker and theoretician Harun Farocki. The photographs documented the crossings of the green Schengen border. In this body of work, I bypass the “objectification” of the subjects I am photographing. By using expensive police technical equipment and by intervening into the sound, I changed the semantic meaning of the image and thus unveiled its restrictive and repressive potential. The sound is actually the recording of the immigrants’ talk while crossing the border. While the refugee i.e. the immigrant in the wider biopolitical context, is nothing but a body – homo sacer – to the police apparatus, merging the image with the sound adds a clear social identity to the photographed auras. This identity is born in times when the fear of „others“ and of terrorist threats causes a permanent state of emergency when supranational control uses machines whose very purpose is actualized through vision.

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition, Silence is deafness here.

Budućnost, Bojan Mrđenović

fotografije, (2011. – 2017.)

Trgovačko poduzeće znakovitog naziva Budućnost, osnovano je 1954. godine sa sjedištem u Pakracu. Poduzeće je do devedesetih godina imalo preko pedeset lokala u Pakracu, Lipiku i okolnim selima. Nakon toga zbog niza okolnosti postupno slabi, a od 2006 godine je u stečaju.

Na fasade ovih zgrada nataloženi su slojevi društveno gospodarskih mijena, promjena sustava vrijednosti i ideologija. Kuća Grgurić u Pakracu (fotografija br.1) sagrađena je sredstvima lokalnog trgovca 1906. godine u historicističkom stilu. Nakon što je nacionalizirana, sa fasade su skinuti svi ukrasi koji su podsjećali na građansko a fasada zgrade je pojednostavljena u duhu modernizma. U duhu funkcionalnog modernizma sagrađena je većina lokala poduzeća Budućnost. Pogled na arhitekturu daje nam uvid u njezin tretman u prošlosti, a trenutno stanje govori o današnjem duhu vremena.

Većina zgrada Budućnosti izgrađene su u vremenu koje je obilježeno kolektivnim vjerovanjem u bolje sutra, koje je bilo čvrsto utemeljeno u materijalnoj stvarnosti.

Kroz zadnjih nekoliko desetljeća, uz raspad poduzeća Budućnost, pratimo institucionalni rasap socijalističke vizije svijeta a s njom i vjere u budućnost i napredak. Normalnost se danas konstruira iz cinične perspektive, kroz neizvjesnost i deregulaciju, a horizont zajedničke budućnosti postao je tabu.

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća.

English

The Future, Bojan Mrđenović

photographs, (2011. – 2017.)

Trading company symbolically named The Future, was founded in 1954. Based in Pakrac. By the 90s, the company had over fifty premises in Pakrac, Lipik and the surrounding villages. After that, for a number of reasons it gradually weakens, and from 2006 it is in bankruptcy.

The facades of these buildings have layers of social and economic changes, change of system values and ideologies. The house Grgurić in Pakrac (photograph no.1) was built with the means of a local trade-man in 1906. in historical style. After it was nationalized, the facade was striped and simplified in the modernistic spirit. Most of the premises of the The Future company were build in that functional modernistic spirit. View of the architecture gives us an insight of it’s treatment in the past, and it’s current state tells us of the today’s spirit of time.

Most of the buildings of The Future were built in a time of collective belief in a better tomorrow, that was also very solid in the material reality.

In the last few decades, with the decay of the company The Future we also testify to a decay of a socialist vision of the world, and with it a decay of that belief in future and progress. Today, normal is constructed from a cynical perspective, through uncertainty and deregulation, and the horizon of a common future has become a taboo.

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition, Silence is deafness here.