Aura: F37, Davor Konjikušić

(fotografsko-zvučna instalacija)

U radu Aura: F37 koristim fotografije koje sam snimio pomoću policijskih termovizijskih kamera koje se koriste prvenstveno za noćni nadzor vanjskih granica Europske unije. Riječ je operativnim slikama, terminu koji je stvorio filmaš i teoretičar Harun Farocki. Na fotografijama su zabilježeni migrantski prelasci  zelene šengenske granice. U ovom radu kao fotograf zaobilazim “objektiviziranje” subjekata koje snimam, a činom prisvajanja skupocjene policijske tehnologije i naknadnom zvučnom intervencijom mijenjam semantičko značenje slike čime razotkrivam njen restriktivni i represivni potencijal. Zvuk je zapravo originalno snimljena naracija migranta prilikom prelaska granice. Dok su prognanik, odnosno izbjeglica u širem biopolitičkom kontekstu za policijski aparat samo tijela, homo sacer, kroz spajanje fotografije i zvuka ovdje prikazanim aurama dajem jasan društveni identitet u trenutku kada od straha od “drugih” i terorističkih prijetnji živimo u permanentnom izvanrednom stanju unutar kojeg se supranacionalna kontrola povjerava strojevima koji svoju funkciju ostvaruju kroz pogled.

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća.

English

Aura: F37, Davor Konjikušić

(photography-sound installation)

For Aura: F37 I have used photographs that I had taken using police thermovision camera that is most commonly used for night surveillance of the outer borders of the European Union. These are operational images, a term coined by filmmaker and theoretician Harun Farocki. The photographs documented the crossings of the green Schengen border. In this body of work, I bypass the “objectification” of the subjects I am photographing. By using expensive police technical equipment and by intervening into the sound, I changed the semantic meaning of the image and thus unveiled its restrictive and repressive potential. The sound is actually the recording of the immigrants’ talk while crossing the border. While the refugee i.e. the immigrant in the wider biopolitical context, is nothing but a body – homo sacer – to the police apparatus, merging the image with the sound adds a clear social identity to the photographed auras. This identity is born in times when the fear of „others“ and of terrorist threats causes a permanent state of emergency when supranational control uses machines whose very purpose is actualized through vision.

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition, Silence is deafness here.